Stuur CV

Stuur CV

Druk je interesse uit voor Verisure

Enkel 2 min

Persoonlijke Informatie

Voornaam

verisure_error_message

Verplicht veld

Eerste Familenaam

verisure_error_message

Verplicht veld

Email

Telefoon

Telefoonnummer

verisure_error_message

Verplicht veld

Upload jouw cv

Fout

Verplicht veld

Fout

Verplicht veld

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een rijbewijs?
  • ja
  • neen

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een rijbewijs?

Fout

Veriest

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een eigen auto?
  • ja
  • neen

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een eigen auto?

Fout

Veriest

Hoe heb je ons leren kennen?
  • Huidige werknemer
  • Social Networks
  • Job boards
  • Media-advertentie
  • Jobbeurs
  • Andere

Hoe heb je ons leren kennen?

Fout

Verplicht veld

verisure_error_message

verisure_required_field

verisure_required_field

volgende

COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring beschrijft hoe Verisure Group met hoofdzetel te Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A,1290 Versoix, Zwitserland cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze websites bezoekt. Het is mogelijk dat deze website ook cookies van derden installeert zoals uitgelegd in deze Cookieverklaring.

Wat zijn Cookies?

Wanneer u onze websites bezoekt, kan Verisure of een derde partij die hiertoe de toelating heeft, u een cookie versturen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel geplaatst kunnen worden, meer bepaald in de bestandenmap van uw browser. Wanneer u een website bezoekt, zal de cookie die op het toestel geplaatst is, informatie versturen naar de instantie die de cookie geplaatst heeft. Cookies komen heel vaak voor en worden gebruikt op heel wat websites. Elke cookie bevat de naam van het domein waar hij vandaan komt, de ‘levensduur’ van de cookie en de waarde (gewoonlijk een uniek nummer). 

Waarom zijn Cookies nuttig?

Dankzij Cookies kan de website-eigenaar nuttige dingen doen. Zo kan de website-eigenaar dankzij een cookie bijvoorbeeld achterhalen of een computer (en waarschijnlijk ook de gebruiker ervan) de website al eerder bezocht heeft. In het algemeen is de bedoeling van cookies om de prestaties van websites en de gebruikservaring van de bezoeker van de website te verbeteren. Cookies dragen ertoe bij dat een website efficiënter werkt, maken extra functionaliteiten mogelijk en geven website-eigenaars meer informatie over uw bezoek aan een website. Dankzij cookies kunnen website-eigenaars ook het algemene gebruik van een website nagaan en kunnen ze zien op welke pagina's bezoekers het vaakst komen. Cookies helpen ook om het websitebezoek van de gebruiker makkelijker te maken doordat ze de gebruiker bij zijn terugkeer herkennen en voor een aangepaste ervaring zorgen.

Eigen Cookies en Cookies van Derden

Onze websites kunnen eigen cookies op uw toestel plaatsen en toestemming geven aan derden om dat ook te doen. Het verschil tussen een eigen cookie en een cookie van derden heeft te maken met welke partij controle heeft over de aangeboden cookie. Eigen cookies zijn cookies die specifiek zijn voor de website die ze gecreëerd heeft. Door ze te gebruiken kunnen we een efficiënte service leveren en de gedragspatronen van websitebezoekers nagaan. Cookies van derden worden daarentegen op uw toestel geplaatst door derden (dus niet door Verisure). Wij kunnen derden toegang verschaffen tot de website met de bedoeling deze cookies op de toestellen van gebruikers te plaatsen. We hebben echter geen controle over de informatie die door de cookie wordt aangeleverd en hebben ook geen toegang tot deze gegevens. Deze informatie staat volledig onder de controle van de betreffende derde partij in overeenstemming met haar eigen privacyverklaring.

Sessiecookies en Permanente Cookies

Onze websites kunnen sessiecookies en permanente cookies op uw toestel plaatsen. Het verschil tussen een sessiecookie en een permanente cookie heeft te maken met hoelang de cookie actief blijft. Sessiecookies zijn over het algemeen cookies die bewaard blijven zolang u uw browser gebruikt, dit wordt een browsersessie genoemd. Wanneer u uw browsersessie beëindigt, vervalt de cookie. Permanente cookies blijven echter actief nadat u uw browser hebt afgesloten. Op die manier kunt u sneller en vaak gemakkelijker toegang krijgen tot onze website.

Doelstellingen

Op onze website gebruiken wij cookies met de volgende doelstellingen. Om de gebruiker te identificeren, om de instellingen en voorkeuren van de gebruiker te onthouden enz.

Wettelijke basis

De toestemming die u ons geeft om cookies te installeren op uw toestellen is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies die gebruikt worden op onze websites

Onze website gebruikt zowel sessiecookies als permanente cookies. Sommige van deze cookies hebben een technische doelstelling en zijn noodzakelijk om u onze websitediensten te kunnen aanbieden. Andere worden gebruikt om onze website aan te passen aan uw profiel en om uw gebruik van onze website te analyseren.

Deactiveren, verwijderen of uitschakelen van Cookies

U kunt de toestemming die u ons gegeven hebt om cookies op uw toestel te installeren te allen tijde op verschillende manieren intrekken. Daarom geeft Verisure u toegang tot de Cookie-instellingen, waar u uw instellingen met betrekking tot de installatie van cookies kunt beheren.

Bovendien is bij de meeste webbrowsers minstens enige controle over de meeste cookies mogelijk via de browserinstellingen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te selecteren om cookies te weigeren. Via uw browser kunt u ook bestaande cookies verwijderen.

Denk er echter aan dat indien u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Meer bepaald bestaat de kans dat u beperkte toegang heeft tot bepaalde zones of dat u wordt doorgestuurd naar een andere ervaring.

Met wie delen wij de informatie die door cookies verzameld wordt?

Verisure kan de gegevens die verkregen werden door de installatie van websitecookies delen met de volgende categorieën van ontvangers:

- Dienstverleners. Verisure werkt met leveranciers die ondersteuning bieden bij het beheer, de analyse en de permanente verbetering van de Website.

- Derde partijen die cookies installeren op de Website. De entiteiten die hun cookies op de Website installeren, zullen de gegevens die via hun cookies worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in de voorgaande paragrafen.

Sommige van de bovengenoemde dienstverleners bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte of in landen die niet hetzelfde beveiligingsniveau bieden als wat van kracht is in die zone. In dergelijke gevallen is de overdracht gebaseerd op de standaard contractuele bepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of, in voorkomend geval, op het Privacyschild. Voor meer informatie over de voorgaande garanties of over het feit dat ze werden geleverd, kunt u contact opnemen met Verisure via de onderstaande kanalen.

Uw rechten

Indien van toepassing en in overeenstemming met de vereisten zoals vooropgesteld in de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht op toegang, verbetering en verwijdering van uw gegevens evenals de beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om uw toestemming in te trekken zoals uitgelegd in de voorgaande paragrafen.

U hebt ook het recht om een klacht neer te leggen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Verisure (dpo@verisure.com) of een andere lokale toezichthoudende instantie die hiervoor bevoegd is.

Contacteer ons

Uw verzoeken in verband met uw recht op toegang, verwijdering, correctie, beperking van de verwerking en het intrekken van uw toestemming, alsook elke vraag met betrekking tot deze Privacyverklaring en ons gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën dient u te richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van Verisure via: dpo@verisure.com.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan om uw bezoek te verbeteren.